Wizyta klasy 1A w Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

W dniu 11 października – klasa 1a odwiedziła jednostkę Państwowej Straży Pożarnej numer 1 W Opolu na ul. Głogowskiej.

Celem wycieczki  było:

  • zapoznanie z pracą strażaka,
  • wzbogacenie wiedzy uczniów  na temat bezpiecznego zachowania się w domu i w szkole,
  • uświadomienie uczniom  przyczyn powstawania pożarów, istniejących zagrożeń wynikających z zaprószonego ognia,
  • przekazanie wiedzy jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa.

     Przed wycieczką  została przeprowadzona rozmowa podczas której uczniowie przypomnieli sobie  zasady bezpiecznego poruszania się w czasie drogi do straży pożarnej, oraz zasady właściwego zachowania się w miejscach takich jak Straż  .

     W siedzibie straży dzieci zostały przywitane przez wszystkich pełniących dyżur strażaków , którzy czekali już na nasze  przyjście.  Strażacy  zademonstrowali nam swoją niebywałą sprawność zjeżdżając do nas po rurze.

Podczas spotkania zwiedzaliśmy pomieszczenia Straży : garaże, w których mogliśmy nie tylko obejrzeć z bliska i przymierzyć strój strażaka ale także poznać dokładnie wyposażenie samochodu strażackiego. Prezentacja sprzętu. Siedzenie w wozie strażackim.

     Kiedy samochód strażacki wyjechał z garażu na plac mogliśmy obserwować również pokaz sprzętu strażackiego służącego do gaszenia pożaru lub usuwania skutków powodzi,  wypadków drogowych lub innych katastrof. Mogliśmy też obserwować ćwiczenia strażackie.

     Podczas rozmowy uczniowie dowiedzieli  się też wiele na temat niebezpieczeństw czyhających na nich w domu i w szkole. Strażacy uświadomili dzieciom że:

  • nie wolno: bawić się zapałkami , zapalniczką czy  urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się w domu,
  • co zrobić jeśli w domu zauważymy pożar i  jak powiadomić straż pożarną dzwoniąc na numer alarmowy 998 i podając dokładny adres , imię i nazwisko oraz swój numer telefonu.
  • jak zachować się w razie pożaru ( sami nie gasimy pożaru, nie otwieramy okien, nie chowamy się w trudno dostępnych miejscach, jak najszybciej opuszczamy pomieszczenie, zawsze słuchamy poleceń ratowników)
  • Pokaz oraz krótkie warsztaty z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

    Wych. Małgorzata Domagała