Skład Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Przewodnicząca:

– Joanna Kubicz z klasy VIII c

Zastępcy przewodniczącego:

– Julia Hołota z klasy VII b

– Dobrawa Zapotoczna z klasy VIII a