Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

Przewodniczący:

– Wojciech Kubicz z klasy VIII c

Zastępcy przewodniczącego:

– Joanna Kubicz z klasy VII c

– Szymon Romanowski z klasy VIII a