Skład Samorządu Uczniowskiego 2022/2023

Przewodnicząca:

– Konstanty Miśków z klasy VIII c

Zastępcy przewodniczącego:

– Julia Hołota z klasy VIII b

– Franciszek Kukuła z klasy VIII a