Nauczyciele uczący w Publicznej Szkolne Podstawowej nr 20

Dyrektor
mgr Dariusz Smagała

Wicedyrektorzy
mgr Joanna Palkiewicz
mgr Maciej Tynior

Pedagog szkolny
mgr Agnieszka Ciepałek – Piec
mgr Judyta Derkacz

Psycholog szkolny
mgr Magdalena Leśny

Rewalidacja
mgr Anna Gudek
mgr Elżbieta Strzałkowska
mgr Agnieszka Ślązak
mgr Judyta Derkacz
mgr Jolanta Zinko
mgr Magdalena Tynior
mgr Elżbieta Dąbrowska
mgr Joanna Misiarz

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Aniszewska
mgr Elżbieta Dąbrowska
mgr Alicja Fikus
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Joanna Patejuk-Pidgayna
mgr Katarzyna Siepak
mgr Agnieszka Ślązak
dr Kamila Sawka-Adamczyk
mgr Małgorzata Ratajczak
mgr Joanna Ardelli
mgr Renata Poseniak
mgr Monika Adamczewska

Wspomaganie
mgr Jolanta Zinko
mgr Agnieszka Ciepałek-Piec
mgr Alicja Fikus
mgr Anna Gudek
mgr Elżbieta Strzałkowska
mgr Agnieszka Ślązak
mgr Magdalena Aniszewska
mgr Olga Wojtkiewicz
mgr Magdalena Tynior
mgr Judyta Derkacz
mgr Robert Piec

Religia
ks. Łukasz Waligóra
ks. Jędrzej Baranowski
mgr Marcin Horst
mgr Agnieszka Ślązak

Język polski
mgr Małgorzata Górka
mgr Joanna Wróbel
mgr Anna Kasperek
dr Joanna Mysiakowska – Lenart
dr Kamila Sawka-Adamczyk
mgr Danuta Katorosz
mgr Magdalena Nielska

Matematyka
mgr Małgorzata Jackowska
mgr Weronika Skiera
mgr Tomasz Słowicki
mgr Katarzyna Szneider

Język angielski
mgr Agnieszka Kruk
mgr Joanna Koroblowska
mgr Joanna Patejuk-Pidgayna
mgr Michał Rusak
mgr Edyta Traczewska
mgr Maciej Tynior
mgr Magdalena Tynior
mgr Katarzyna Chyra
mgr Karolina Gigoń-Jakubiec

Język mniejszości narodowej – niemiecki/Języ niemiecki
mgr Joanna Palkiewicz
mgr Joanna Ardelli
mgr Karolina Kaniuczak
mgr Maciej Tynior

Język hiszpański
mgr Karolina Gigoń-Jakubiec

Historia
dr Joanna Mysiakowska – Lenart
mgr Aleksandra Sabat – Maj
mgr Agnieszka Buska

Wiedza o społeczeństwie
mgr Aleksandra Sabat – Maj

Biologia/Przyroda
mgr Dariusz Smagała
mgr Bożena Nawrocka – Sapich
mgr Katarzyna Mróz
mgr Agnieszka Buska

Fizyka
mgr Bartosz Wiertelak

Geografia
mgr Bartosz Wiertelak
mgr Katarzyna Mróz
mgr Aneta Okulus

Chemia
mgr Bożena Nawrocka – Sapich
mgr Ewa Ziembik

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Elżbieta Dąbrowska
mgr Katarzyna Mróz

Muzyka
mgr Łukasz Szuba

Plastyka
mgr Marta Suchecka
mgr Karolina Kaniuczak

Technika
mgr Bartosz Wiertelak
mgr Łukasz Szuba
mgr Paweł Jendryca

Edukacja informatyczna / Informatyka
mgr Ewa Kucharska
mgr Olga Wojtkiewicz
mgr Tomasz Słowicki

Wychowanie fizyczne
mgr Cyprian Jasiński
mgr Małgorzata Ratajczak
mgr Karolina Malitowska
mgr Krystian Lewicki
mgr Paweł Jendryca
mgr Sawa Jasińska
mgr Rafał Kowalczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Cyprian Jasiński

Doradztwo zawodowe
mgr Agnieszka Ciepałek-Piec

Biblioteka
mgr Jolanta Nowicka
mgr Agata Poniży

Świetlica
mgr Marlena Mackiewicz – kierownik świetlicy
mgr Renata Poseniak
mgr Cyprian Jasiński
mgr Stanisława Karpińska – Pipała
mgr Jolanta Nowicka
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Sawa Jasińska
mgr Małgorzata Gąsior
mgr Genowefa Kochman
mgr Olga Wojtkiewicz
mgr Danuta Trólka
mgr Marzena Wrońska
mgr Vita Ochkur
mgr Oksana Bandrivska