Nauczyciele uczący w Publicznej Szkolne Podstawowej nr 20

Dyrektor
mgr Dariusz Smagała

Wicedyrektorzy
mgr Anna Gudek
mgr Joanna Palkiewicz

Pedagog szkolny
mgr Agnieszka Ciepałek – Piec

Psycholog szkolny
mgr Magdalena Leśny

Logopeda
mgr Anna Lechicka

Rewalidacja
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Elżbieta Strzałkowska
mgr Agnieszka Ślązak
mgr Anna Lechicka

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Aniszewska
mgr Elżbieta Dąbrowska
mgr Alicja Fikus
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Joanna Patejuk-Pidgayna
mgr Katarzyna Siepak
mgr Agnieszka Ślązak
mgr Edyta Traczewska
mgr Aleksandra Kozłowska
mgr Joanna Ardelli

Wspomaganie
mgr Jolanta Zinko
mgr Ewelina Brudkiewicz
mgr Alicja Fikus
mgr Anna Lechicka
mgr Elżbieta Strzałkowska

Religia
ks. Łukasz Waligóra
mgr Agnieszka Ślązak
mgr Maciej Frankiewicz
mgr Katarzyna Janiszewska

Język polski
mgr Małgorzata Górka
mgr Joanna Wróbel
mgr Anna Kasperek
dr Joanna Mysiakowska – Lenart
mgr Dorota Cicholska – Sowada
mgr Danuta Katorosz
mgr Magdalena Nielska

Matematyka
mgr Małgorzata Jackowska
mgr Weronika Skiera
mgr Halina Włodarczyk-Porzucek
mgr Tomasz Słowicki
mgr Katarzyna Szneider

Język angielski
mgr Agnieszka Kruk
mgr Joanna Koroblowska
mgr Joanna Patejuk-Pidgayna
mgr Michał Rusak
mgr Edyta Traczewska
mgr Maciej Tynior
mgr Magdalena Tynior
mgr Katarzyna Chyra

Język mniejszości narodowej – niemiecki
mgr Kornelia Scholz
mgr Joanna Palkiewicz
mgr Joanna Ardelli
mgr Karolina Kaniuczak
mgr Maciej Tynior
mgr Magdalena Tynior

Język hiszpański
mgr Karolina Gigoń

Historia
dr Joanna Mysiakowska – Lenart
mgr Aleksandra Sabat – Maj
mgr Agnieszka Buska

Wiedza o społeczeństwie
mgr Aleksandra Sabat – Maj

Biologia/Przyroda
mgr Bożena Nawrocka – Sapich
mgr Katarzyna Mróz
mgr Agnieszka Buska
mgr Aleksandra Kozłowska

Fizyka
mgr Bartosz Wiertelak

Geografia
mgr Maciej Frankiewicz
mgr Bartosz Wiertelak
mgr Katarzyna Mróz

Chemia
mgr Bożena Nawrocka – Sapich

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Elżbieta Dąbrowska

Muzyka
mgr Łukasz Szuba

Plastyka
mgr Marta Suchecka

Technika
mgr Bartosz Wiertelak
mgr Marta Suchecka
mgr Łukasz Szuba
mgr Paweł Jendryca

Edukacja informatyczna / Informatyka
mgr Ewa Kucharska
mgr Magdalena Aniszewska
mgr Agnieszka Ślązak

Wychowanie fizyczne
mgr Anna Gudek
mgr Cyprian Jasiński
mgr Małgorzata Ratajczak
mgr Krystian Lewicki
mgr Paweł Jendryca
mgr Sawa Jasińska
mgr Rafał Kowalczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Maciej Tynior

Doradztwo zawodowe
mgr Joanna Palkiewicz

Biblioteka
mgr Maria Maciąg
mgr Agata Poniży

Świetlica
mgr Marlena Mackiewicz – kierownik świetlicy
mgr Anna Gudek
mgr Iwona Śrutwa
mgr Aleksandra Kozłowska
mgr Magdalena Aniszewska
mgr Stanisława Karpińska – Pipała
mgr Alicja Kopij – Jakubowska
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Katarzyna Siepak
mgr Dariusz Smagała
mgr Genowefa Kochman
mgr Katarzyna Szneider