Gdzie szukać wsparcia i pomocy poza szkołą?

1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza rodziców, dzieci i młodzież przeżywających różne trudności z zakresu wychowania, relacji, edukacji, emocji oraz umiejętności społecznych.
W Poradni realizowana jest diagnostyka przyczyn powyższych trudności, terapia dla dzieci, młodzieży, rodzin. Ponadto prowadzone są porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.
Ulica: Niedziałkowskiego 9
Od września 2021roku Poradnia zostanie przeniesiona na ulicę Powstańców Śląskich 19
Telefon: 77 454 92 16
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Opolu
Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży
Ulica: Wodociągowa 4
Izba przyjęć: 77 54 14 110 lub 111
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Ulica: Wodociągowa 4
Telefon: 77 54 14 221 lub 222
3. Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przy Fundacji Dom
Ulica: Szymanowskiego 1
Telefon: 77 474 32 80