Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
3 Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2022 r.
4 Ferie zimowe 13 –  26 lutego 2023 r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
6 Egzamin ósmoklasisty 23 – 25 maja 2023 r.
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
8 Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.