Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3 Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2020 r.
4 Ferie zimowe 04-17 stycznia 2021 r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
6 Egzamin ósmoklasisty 25 – 27 maja 2021 r.
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
8 Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.