Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
3 Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2021 r.
4 Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
6 Egzamin ósmoklasisty 24 – 26 maja 2022 r.
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
8 Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.