Konto Rady Rodziców

KONTO RADY RODZICÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY “Bank Rolników” w Opolu

92 8898 0003 5000 0033 7991 0001