Przydatne informacje i porady dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kształcenie i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie zawieszenia zajęć:
https://www.metis.pl/content/view/3459/105/
Porady dla rodziców uczniów ze spektrum autyzmu dotyczące organizacji nauki w domu:
https://www.metis.pl/content/view/3401/105/

Propozycje zabaw dla dzieci, które pomagają w rozpoznawaniu, wyrażaniu i nazywaniu emocji własnych i innych ludzi:
https://www.metis.pl/content/view/3519/105/