Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dariusz Smagała
W związku z panującą epidemią SARS-CoV-2 prosimy o kontakt telefoniczny bądź za pomocą e-dziennika.

 

WICEDYREKTORZY

mgr Anna Gudek

mgr Agnieszka Ciepałek-Piec