Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dariusz Smagała

 

WICEDYREKTOR

mgr Joanna Palkiewicz

 

WICEDYREKTOR

mgr Maciej Tynior

 

KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Marlena Mackiewicz

 

W związku z panującą epidemią SARS-CoV-2 prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-dziennik.