Instrukcja

Rodzicu,

otrzymałeś dostęp do dziennika elektronicznego Uczniowie Optivum NET+ (UONET+).

Aby zobaczyć informacje o swoim dziecku:

1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/opole/

Wyświetli się powitalna strona systemu.

2. Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.

3. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.

5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.

6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

7. Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki.

Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc.

Dziennik elektroniczny Uczniowie Optivum NET+ został wyprodukowany przez firmę VULCAN sp. z o.o.

 

Dziennik elektroniczny na telefonie

Szczegóły w linku https://www.vulcan.edu.pl/strona/dzienniczek-vulcan-808

Dzienniczek VULCAN to aplikacja mobilna, która pozwala rodzicom i uczniom korzystać przez telefon z najważniejszych informacji e-dziennika UONET+.

W Dzienniczku VULCAN można szybko sprawdzić oceny, frekwencję czy zapowiedziane sprawdziany. Wersja mobilna dostępna jest bezpłatnie.

Instrukcja jak zainstalować dostęp mobilny do e-dziennika – INSTRUKCJA

 

Najczęściej występujące problemy z logowaniem

1. Kiedy uczeń może logować się do systemu UONET+?
2. Kiedy rodzic/ opiekun może logować się do systemu UONET+?
3. Zapomniałam hasło. Co powinnam zrobić, aby uzyskać dostęp do systemu?
4. Mam dwoje dzieci, które chodzą do tej samej szkoły. Co zrobić, aby po zalogowaniu przeglądać dane
każdego dziecka?
5. Mam dwoje dzieci, które chodzą do różnych szkół. Czy mogę oglądać ich dane po zalogowaniu się
systemu UONET+?
6. Co rodzic powinien zrobić, aby przeglądać dane dziecka na telefonie komórkowym lub innym
urządzeniu mobilnym?
7. Mam dwoje dzieci. Co zrobić, aby w aplikacji mobilnej Dzienniczek VULCAN przeglądać dane każdego
dziecka?
8. Zmienił się mój adres e-mail. Co zrobić, aby korzystać z tego adresu podczas logowania do systemu
UONET+?
9. Po zmianie adresu e-mail w bazie systemu UONET+ nie mogę zalogować się do aplikacji
Dzienniczek VULCAN?
10. Nie mogę zalogować się do systemu UONET+, bo wyświetla się komunikat o przerwie technicznej.

1. Kiedy uczeń może logować się do systemu UONET+?
Aby uczeń mógł logować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w
szczególności: imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail. Podstawowe dane ucznia wprowadza do systemu sekretarz szkoły. Wychowawca klasy może je uzupełnić oraz modyfikować.
Loginem ucznia jest jego adres e-mail. Hasło dostępu tworzone jest podczas pierwszego logowania do
systemu. Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę.
Adres do systemu przekazuje uczniom szkoła i jest to jedyne źródło pozyskania prawidłowego adresu witryny.

2. Kiedy rodzic/opiekun może logować się do systemu UONET+?
Aby rodzic/opiekun mógł logować się do systemu UONET+, w kartotece jego dziecka muszą być wprowadzone jego dane, a w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail (inny niż adres ucznia).
Opcjonalnie może być wymagany również PESEL rodzica – zależy to od konfiguracji systemu przez
jednostkę.
Dane rodziców ucznia wprowadza do systemu sekretarz szkoły lub wychowawca klasy.
Loginem rodzica/opiekuna jest jego adres e-mail. Hasło dostępu tworzone jest podczas pierwszego logowania do systemu.

3. Zapomniałem hasło. Co powinienem zrobić, aby uzyskać dostęp do systemu?
Jeśli zapomnisz hasło, to na stronie logowania do systemu skorzystaj z odsyłacza Przywróć dostęp w celu
utworzenia nowego hasła (konieczne jest wówczas przeprowadzenie podobnej procedury jak podczas
pierwszego logowania do systemu).

4. Mam dwoje dzieci, które chodzą do tej samej szkoły. Co zrobić, aby po zalogowaniu przeglądać dane każdego dziecka?
Aby po zalogowaniu do systemu rodzic/ opiekun widział dane każdego dziecka, jego adres e-mail musi
być wpisany w kartotece każdego dziecka. Adres ten nie może być taki sam jak adres dziecka. Dane rodzica do kartoteki ucznia wprowadza sekretarz szkoły lub wychowawcy poszczególnych klas.
W Witrynie ucznia i rodzica dziecko, którego dane chcemy oglądać, wybiera się za pomocą selektora
Uczeń.

5. Mam dwoje dzieci, które chodzą do różnych szkół. Czy mogę oglądać ich dane
po zalogowaniu się systemu UONET+?
Sprawdź, jaki jest adres systemu UONET+ w każdej szkole. Jeśli jest taki sam, to po zalogowaniu się do
systemu zobaczysz dane każdego dziecka, pod warunkiem, że Twój adres e-mail został wpisany w kartotece każdego dziecka. Adres ten nie może być taki sam jak adres dziecka. Dane rodzica do kartoteki
ucznia wprowadza sekretarz szkoły lub wychowawcy poszczególnych klas.
W Witrynie ucznia i rodzica dziecko, którego dane chcemy oglądać, wybiera się za pomocą selektora
Uczeń.
Jeśli adresy są różne, to – niestety – po zalogowaniu się do systemu UONET+ zobaczysz dane tylko jednego dziecka, tego, które uczęszcza do szkoły, do której systemu jesteś aktualnie zalogowany.
Adres witryny systemu przekazuje rodzicom szkoła i jest to jedyne źródło pozyskania prawidłowego adresu witryny.

6. Co rodzic powinien zrobić, aby przeglądać dane dziecka na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym?
W systemie UONET+ rodzice mogą uzyskać dostęp do danych dotyczących ich dziecka (m. in.: ocen, frekwencji, uwag, planu lekcji, terminów sprawdzianów, zadań domowych) z urządzenia mobilnego, po
zainstalowaniu aplikacji Dzienniczek VULCAN. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji, konieczne jest zarejestrowanie urządzenia mobilnego w systemie UONET+. Rejestrację przeprowadza się na komputerze, po zalogowaniu do systemu UONET+.
W Witrynie ucznia i rodzica, w bocznym menu należy wybrać pozycję Dostęp mobilny. Następnie na stronie Dostęp mobilny kliknąć przycisk Zarejestruj urządzenie mobilne. Wyświetli się strona zawierająca kod QR
oraz PIN. Dane te należy wprowadzić podczas rejestracji urządzenia mobilnego w aplikacji Dziennicze VULCAN.

7. Mam dwoje dzieci. Co zrobić, aby w aplikacji mobilnej Dzienniczek VULCAN przeglądać
dane każdego dziecka?
Dane każdego dziecka będą dostępne w aplikacji Dzienniczek VULCAN, jeśli ten sam adres e-mail rodzica/ opiekuna zostanie wprowadzony do kartoteki każdego dziecka. Adres ten nie może być taki sam jak adres
dziecka.
Zatem, jeśli rodzic nie widzi danych jednego dziecka w aplikacji Dzienniczek VULCAN, to powinien przede
wszystkim skontaktować się ze szkołą w celu sprawdzenia, czy w kartotece tego dziecka jest wpisany
poprawnie jego e-mail. Dane te może sprawdzić i ewentualnie uzupełnić/ poprawić sekretarz szkoły lub
wychowawca klasy.

8. Zmienił się mój adres e-mail. Co zrobić, aby korzystać z tego adresu podczas
logowania do systemu UONET+?
Konieczne jest uaktualnienie danych rodzica w kartotece ucznia. Proszę skontaktować się z sekretarzem
szkoły lub wychowawcą klasy i poprosić o zmianę tego adresu w kartotece dziecka.
Adres e-mail rodzica należy zmienić w kartotece każdego dziecka rodzica.

9. Po zmianie adresu e-mail w bazie systemu UONET+ nie mogę zalogować się do
aplikacji Dzienniczek VULCAN?
Jeśli w bazie systemu UONET+ zostanie zmieniony Twój adres e-mail, to Twoje dotychczasowe konto
zostanie usunięte z aplikacji Dzienniczek VULCAN.
Aby nadal korzystać z aplikacji, musisz ponownie zarejestrować urządzenie. W tym celu odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie.

10.Nie mogę zalogować się do systemu UONET+, bo wyświetla się komunikat o
przerwie technicznej.
Komunikat taki może pojawiać się po aktualizacji systemu. Wówczas konieczne jest usunięcie z przeglądarki historii przeglądanych stron oraz plików cookies.

Załączniki