Hymn szkoły

HYMN SZKOŁY O KSIĘCIU JANIE DOBRYM

Słowa i muzyka: Urszula Zwolińska

 

Hymn szkoły niech rozbrzmiewa:
nasz patron Dobry Jan,
ten książę sprawiedliwy
dziś przykład daje nam.

Los Księstwa Opolskiego
w największej trosce miał,
ostatni Piast swe serce
na dłoni ludziom dał.

Po dzień dzisiejszy mamy
herb, który Dobry Jan
zostawił Opolszczyźnie,
zostawił właśnie nam.

On rządził pokojowo,
on zgodny umiał być.
W przesłaniu wielkim wskazał nam,
że bez wojen można żyć.

Hymn szkoły niech rozbrzmiewa:
nasz patron Dobry Jan,
ten książę sprawiedliwy
dziś przykład daje nam.

By jego dokonania
w pamięci mogły tkwić,
my chcemy jak Jan Dobry
dobrymi ludźmi być.

Choć wieki już minęły
i minął książąt czas,
niech dobre czyny Jana
wciąż żyją pośród nas.

Szanujmy innych ludzi,
ojczyznę ceńmy swą,
bo Dobry Jan pokazał nam,
jak podążać drogą tą.