Adresy stron internetowych dla dzieci

Bezpieczeństwo w sieci internetowej

http://www.sieciaki.pl/

http://www.dzieckowsieci.pl

http://www.dzieci.wp.pl./

Encyklopedie w internecie
http://encyklopedia.wp.pl/

http://pl.wikipedia.org/

http://portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html

Język polski
http://www.dyktanda.net/

http://www.ortofrajda.pl/

Matematyka
http://matmaonline.republika.pl/index_.html

http://www.mat.uni.torun.pl/kangur/index.php

Geografia
http://www.national-geographic.pl/national3/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=-1&layout=0

Zwierzęta

http://www.psy.pl/

http://akwarium.net.pl/port/

Język angielski
http://www.e-angielski.com/
Technika szybkiego uczenia się
http://szybkanauka.net/

Inne strony dla dzieci
http://polska.superhost.pl/indexg.htm

http://dziecionline.pl/maluch/maluch.htm

http://www.dzieci.bci.pl/baza/Edukacja/

http://kids.niehs.nih.gov/biorhythm/jvbio.htm

http://www.colgate.com/app/Kids-World/US/HomePage.cvsp

http://junior.reporter.pl/programy/recenzje/index.php?txt=2004/058

http://www.bam.gov/site_games.html

http://www.junior.reporter.pl/