Druki do pobrania

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego – Podanie o zwolnienie z zajęć w-f

Karta zapisu do świetlicy – Karta zapisu do świetlicy 2021/2022

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – duplikat legitymacja Szczegółowa procedura znajduje się tutaj.

Zapis na religię – Oświadczenie woli

Zapis na język mniejszości narodowej – Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej JMN

Karta obiegowa dla ucznia zmieniającego szkołę – Karta-obiegowa