Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

Ferie i długie  weekendy:

 

23 XII 2023 r. – 31 XII 2023 r. – Zimowa przerwa świąteczna 

15 I 2024 r. – 28 I 2024 r. – Ferie zimowe 

28 III 2024 r. – 2 IV 2024 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

 

Dodatkowe dni wolne od pracy dydaktycznej:
 

2 I 2024 r.

2 V 2024 r.

14 – 16 V 2024 r. – egzamin ósmoklasisty

              17 V 2024 r.

31 V 2024 r.