Regulaminy i zasady

Regulamin wypożyczeń sprzętu (nauka zdalna)
(docx) Regulamin wypożyczeń sprzętu (nauka zdalna)

Regulamin korzystania z sal gimnastycznych

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin korzystania z szatni sportowych

Regulamin korzystania z zewnętrznych obiektów sportowych

 Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie PSP20

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do klasy I

 Regulamin biblioteki

 Regulamin czytelni

 Regulamin świetlicy

 Regulamin udostępniania podręczników

 


Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w PSP nr 20

Zasady organizowania zajęć języka mniejszości narodowej oraz nauki własnej historii i kultury w PSP nr 20

Zasady zachowania się uczniów podczas przerw