Rekrutacja 2024/2025

ZAPRASZAMY DO DWUDZIESTKI!!!

 

 

Drodzy rodzice przyszłych klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025!

 

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych dostępna pod wskazanym linkiem:
Ponadto informujemy, że do obwodowych klas pierwszych będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, następnie w miarę wolnych miejsc pozostali uczniowie.
Oddziałem bezobwodowym będzie oddział międzynarodowy, do którego przeprowadzona będzie odrębna rekrutacja.
Dariusz Smagała, dyrektor szkoły

 

REKTRUTACJA ELEKTRONICZNA

Rodzice mogą się rejestrować pod adresami:

 

DODATKOWE WNIOSKI DO POBRANIA

 

  1. Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej
  2. Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej – niemiecki
  3. Oświadczenie woli Rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii
  4. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do szkoły