Konkurs plakatowy w ramach DBI 2024

 

PLAKAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA:

Technika prac: dowolna technika plastyczna (farby, kredki, flamastry, wyklejanka (materiał dowolny) i inne)

Format:  kartka formatu A4

Hasło: plakat powinien zawierać hasło propagujące bezpieczne korzystanie z Internetu.

  1. Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie, nie mogą być kopią innych publikowanych prac.
  2. Praca powinna być podpisana z tyłu plakatu: imię, nazwisko, klasa
  3. Prace powinny być oddane w wyznaczonym terminie (najpóźniej do 02.02.2024) do nauczyciela informatyki.

 

Zapraszamy do udziału!