Konkurs o Miłości

UWAGA KONKURS !!!!

B i b l i o t e k a

 

Zapraszamy uczniów klas V-VIII do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pt.” Wiersze o miłości”.

Konkurs odbędzie się dnia 14 lutego 2024 r. Prezentacja wierszy odbywać się będzie w bibliotece szkolnej podczas przerw lub zajęć lekcyjnych.

Szczegóły w regulaminie na stronie szkoły.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Pt. „Wiersze o miłości”

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

Tematem przewodnim : Wiersz o miłości

 

1. Cele konkursu:

* rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnienie kultury żywego słowa

* kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości

*odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych

* promowanie talentów recytatorskich

* wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa

* popularyzacja literatury pięknej

 

2. Warunki uczestnictwa:

Szkolny konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów klas V- VIII Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu

 

3. Zasady przebiegu konkursu.

Konkurs składa się z jednego etapu.

Udział indywidualny – wszyscy chętni uczniowie przygotowują wybrany tekst poetycki o tematyce miłosnej.

Czas występu – dowolny. Prezentacja dowolna.

 

4. Kryteria oceny.

* wybór utworu w kontekście tematu konkursu

* opanowanie pamięciowe utworu

* trafność interpretacji głosowej ( logiczne akcentowanie, intonacja modelująca głosu – tempo, pauza)

* ogólny wyraz artystyczny ( postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój rekwizyt – mile widziany

 

5. Ocena i nagrody

Skład jury : nauczyciele bibliotekarze

* dla każdego uczestnika słodki, walentynkowy przysmak