Podziękowanie dla uczniów klas 8 za udział w akcji „BohaterOn – włącz historię”

Ostatni tydzień upływa pod hasłem akcji „BohaterOn – włącz historię”, do której przystąpiliśmy w październiku. W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy wzruszającą historię listu, który otrzymała jedna z naszych wolontariuszek od powstańca warszawskiego – pana Jerzego Malczewskiego, do którego skierowała swoje życzenia. Więcej …