Ach, być rycerzem!

Bycie rycerzem i postępowanie zgodnie z zasadami rycerskimi to pojęcia, które przez wieki fascynowały i były idealizowane. W przeszłości rycerze stanowili elitę społeczną. Obecnie idea rycerstwa ma bardziej symboliczny charakter, ale nadal istnieją wartości kojarzone z rycerskim duchem.

Podczas lekcji historii uczniowie z klasy V a i V b dowiedzieli się, kto mógł zostać rycerzem i poznali kodeks honorowy, którym rycerze powinni się kierować. Wykonali plakaty podsumowujące zdobytą wiedzę.

Następnie na lekcjach wychowania fizycznego zorganizowano zajęcia praktyczne. Uczniowie z klasy V b „stoczyli bitwę”, w której wykazali się dużą odwagą. Otrzymali zaszczyt pasowania na rycerza. W dalszej części odbył się turniej, w którym nasi dzielni wojownicy wykazali się umiejętnościami walki. Całemu wydarzeniu przyglądały się damy dworu.

To były niezapomniane lekcje! Uczniowie odkryli, jakie wartości są uniwersalne i nadal istotne we współczesnym świecie.