Projekt czytelniczy „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”

Uczniowie klas I-III naszej szkoły biorą udział w międzynarodowym projekcie czytelniczym „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. Celem projektu jest między innymi rozbudzanie aktywności czytelniczej oraz propagowanie zachowań ekologicznych.