Podziękowanie dla uczniów klas 8 za udział w akcji „BohaterOn – włącz historię”

Ostatni tydzień upływa pod hasłem akcji „BohaterOn – włącz historię”, do której przystąpiliśmy w październiku. W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy wzruszającą historię listu, który otrzymała jedna z naszych wolontariuszek od powstańca warszawskiego – pana Jerzego Malczewskiego, do którego skierowała swoje życzenia. Niedługo po tym wydarzeniu otrzymaliśmy podziękowanie za udział w akcji. Jedno jest pewne – już po wakacjach przystępujemy do kolejnej edycji pisania życzeń powstańcom warszawskim, a tym samym uczymy się historii.

Małgorzata Górka – szkolny koordynator akcji „BohaterOn”