Podsumowanie Szkolnego Konkursu o św. Stanisławie Kostce

Dnia 12 października 2018 roku dokonano podsumowania Szkolnego Konkursu „Święty Stanisław Kostka wzorem miłości ojczyzny w 100-lecie jej niepodległości”.
Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach:
Kategoria 1 – dla uczniów kl. II -III – konkurs plastyczny;
Kategoria 2 – dla uczniów kl. IV-V – test wiedzy;
Kategoria 3 – dla uczniów kl. VI-VIII – konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o św. Stanisławie Kostce.

Spośród wykonanych prac wyróżniono:

kategoria: klasy I-III – 6 prac
Jagoda Skrzypulec – I miejsce

Paulina Kokott – II miejsce

Martyna Kornafel – III miejsce

Łukasz Kuźniar – wyróżnienie

Oliwia Borowiec – wyróżnienie

kategoria: klasy IV-V – 26 prac
Tomasz Gudełajtis – I miejsce

Krzysztof Kotysz – II miejsce

Konrad Piechota – III miejsce

Piotr Kudyba – wyróżnienie

Ramona Stania – wyróżnienie

Milena Stania – wyróżnienie

Apolonia Kuklińska – wyróżnienie

Magdalena Gryczka – wyróżnienie

kategoria: klasy VI-VIII – 6 prac
Dawid Gondro – I miejsce

Łukasz Druszcz – II miejsce

Wiktoria Gryczka – III miejsce

 

Prace uczniów, którzy zajęli I-III miejsce, zostaną nagrodzone na listopadowym apelu, wyróżnienia i uczestnictwa zostały nagrodzone w ostatnim tygodniu października.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.