Konkurs w języku hiszpańskim

Regulamin szkolnego konkursu na książkę/słownik w języku hiszpańskim.

1. Celem konkursu jest promowanie kreatywności oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z języka hiszpańskiego

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 20 im Jana Dobrego w Opolu.

3. Konkurs ma charakter indywidualny.

4. Praca konkursowa powinna spełniać następujące wymogi:

a. Klasy 1-4: Słownik obrazkowy języka hiszpańskiego wykonany samodzielnie dowolną techniką plastyczną. Format po złożeniu nie większy niż a5. Stron nie więcej jak 20 (włącznie ze stroną tytułową). Słownik może dotyczyć konkretnej kategorii, być zorganizowany alfabetycznie lub według innego porządku.

b. Klasy 5-8: Samodzielnie wykonana książka dla dzieci, która zawiera jakąś historyjkę. Format po złożeniu a4 lub a3. Może zawierać ilustracje wykonane dowolną techniką plastyczną. Może zawierać słownictwo z danego tematu lub utrwalać wybraną strukturę gramatyczną.

5. Termin dostarczenia prac: 23.03.2020, do godziny 14.00 do p. Justyny Adamczyk

6. Prace konkursowe są własnością organizatora i mogą zostać wykorzystane podczas lekcji języka hiszpańskiego.

7. Prace niespełniające wymagań konkursowych nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu prac.

8. Prace oceniane będą pod kątem staranności wykonania, kreatywności, poprawności językowej i przydatności do nauki hiszpańskiego.

9. W konkursie przewidziane są dyplomy oraz nagrody niespodzianki dla trzech najciekawszych prac z każdej kategorii.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia dodatkowych prac konkursowych lub do zmniejszenia liczby nagrodzonych prac, w zależności od tego liczby prac konkursowych.

11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Dnia Języka Hiszpańskiego 29.04. 2020.