II Opolski Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych – klas I – VIII – Taniec Nowoczesny

Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego

Termin: 29 maja 2019r. godz. 10.00

Miejsce: sala gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego

Adresatami Przeglądu dziecięce grupy taneczne oraz formacje cheerleaders działające w szkołach podstawowych wykonujące taniec nowoczesny.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:  do 30 kwietnia 2019r. na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
ul. Grudzicka 48, 45-432 Opole

sekretariat@psp20.opole.pl

Telefon: 774552347, Faks: 774552347 lub kontakt koordynator przeglądu: Elżbieta Dąbrowska 515 125 938

 

KRYTERIA OCENY:

– opracowanie choreograficzne,
– dobór repertuaru, muzyki, stroju,
– poziom prezentacji,
– synchronizacja ruchów całego zespołu,
– ogólne wrażenie artystyczne.

 

Cele przeglądu:

  1. Prezentowanie bogatego dorobku zespołów tanecznych działających przy szkołach.
  2. Rozwijanie talentów estradowych.
  3. Budzenie zainteresowania tańcem jako formą spędzania wolnego czasu, umożliwiającą wszechstronne rozwijanie wrodzonych zdolności dzieci i młodzieży.
  4. Integrowanie zespołów z różnych szkół podstawowych w Opolu.
  5. Propagowanie między uczestnikami przeglądu idei właściwego współzawodnictwa.
  6. Wymiana doświadczeń między szkołami.

 

Regulamin –  <POBIERZ>

Karta zgłoszenia – <POBIERZ>