Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole od 1 września 2021

„Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w funkcjonowaniu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych od dnia 1 września 2021 r.”

– proszę Rodziców o wnikliwe zapoznanie się z treścią ww. dokumentu i ścisłe przestrzeganie.

Dyrektor

Procedura: procedura

Załączniki