Test Umiejętności Trzecioklasisty 

Klasa trzecia kończy pierwszy etap edukacji zwany edukacją wczesnoszkolną. Podsumowaniem tego etapu jest diagnoza poziomu osiągnięć uczniów. Pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności wymaganych na danym etapie edukacji. Została ona przeprowadzona w dniach 11 i 12 maja 2023 r. w Testu Umiejętności Trzecioklasisty. 

Test ten pozwala rzetelnie sprawdzić wiedzę i kompetencje uczniów oraz dostarcza informacji na temat przygotowania trzecioklasistów do kolejnych wyzwań edukacyjnych w szkole podstawowej. 

Przygotowany został przez wydawnictwo Operon i składał się z trzech części: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.  

Przez dwa dni uczniowie klasy 3a, 3b i 3c z wielkim przejęciem i zaangażowaniem zmagali się z zadaniami, tym bardziej, że był to dla nich pierwszy tak ważny egzamin w ich szkolnej karierze. Wagę tego wydarzenia podkreślał ich niecodzienny, elegancki i uroczysty strój galowy. 

Podczas wypełniania testów byli spokojni, opanowani i skoncentrowani na rozwiazywaniu zadań. Teraz, razem z nimi, czekamy niecierpliwie na wyniki i trzymamy za nich kciuki.