Stypendium szkolne – świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że od 1 lipca 2022 r. zadania dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych jest w całości realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.Wnioski o stypendium na nowy rok szkolny 2022/2023 należy składać od 1 lipca 2022 r. bezpośrednio w  Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 , budynek A parter pokój nr 5.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu:

Załączniki