Składka na Radę Rodziców

WYSOKOŚĆ SKŁADKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 WYNOSI:

– PIERWSZE DZIECKO – 60 ZŁ

– DRUGIE I KAŻDE NASTĘPNE DZIECKO Z RODZINY – 30 ZŁ

 

SKŁADKI NALEŻY WPŁACIĆ DO 15 LISTOPADA U SKARBNIKA KLASOWEGO LUB BEZPOŚREDNIO NA KONTO.