Rekrutacja 2023/2024

ZAPRASZAMY DO DWUDZIESTKI!!!

 

 

Drodzy rodzice przyszłych klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024!

 

Informujemy, że do obwodowych klas pierwszych będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, następnie w miarę wolnych miejsc pozostali uczniowie.

 

Wykaz ulic należących do obwodów PSP Miasta Opola

 

Oddziałem bezobwodowym będzie oddział międzynarodowy, do którego przeprowadzona będzie odrębna rekrutacja.
Dariusz Smagała, dyrektor szkoły

 

REKTRUTACJA ELEKTRONICZNA

Rodzice mogą się rejestrować pod adresami:

 

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji do pobrania:
  1. Oświadczenie woli Rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcję religii
  2. Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej JMN
  3. Karta zapisu dziecka do świetlicy 2023-2024
  4. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do szkoły