Rekrutacja 2022/2023

ZAPRASZAMY DO DWUDZIESTKI!!!

 

Drodzy rodzice przyszłych klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023!

 

Informujemy, że do obwodowych klas pierwszych będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, następnie w miarę wolnych miejsc pozostali uczniowie.

Wykaz ulic należących do obwodów PSP Miasta Opola

 

Oddziałem bezobwodowym będzie oddział międzynarodowy, do którego przeprowadzona będzie odrębna rekrutacja.

 

Pozostałe dokumenty:

 1. Informacja dla Rodziców
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola ws. terminów rekrutacji do szkół podstawowych
 3. Uchwała Rady Miasta Opola ws. kryteriów naboru do szkół podstawowych
 4. Karta zapisu dziecka do świetlicy.
 5. Wniosek o objęcie dziecka nauką JMN.
 6. Oświadczenie woli Rodziców ws. uczęszczania dziecka na lekcje religii.

 

Druki do pobrania:

 1. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I oddziału ogólnodostępnego
 2. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I oddziału międzynarodowego
 3. Druk zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie PSP20
 4. Wniosek kandydata do klasy pierwszej PSP20 w Opolu spoza obwodu szkoły
 5. Oświadczenie Rodziców o spełnianiu przez dziecko 6-letnie obowiązku przygotowania przedszkolnego
UWAGA!
Do oddziału międzynarodowego wypełniamy zgłoszenie (dla dzieci z obwodu) lub wniosek (dla dzieci spoza obwodu) z nagłówkiem ODDZIAŁ MIĘDZYNARODOWY lub ODDZIAŁ MIĘDZYNARODOWY/ZWYKŁA KLASA (gdy rozważają Państwo obie opcje). 

 

Do zobaczenia w szkole!
Dariusz Smagała, dyrektor szkoły