Majowe święta narodowe

Przed nami jeden z najpiękniejszych miesięcy – maj🥰
Rozpoczyna się majówką – czyli Świętem Pracy, Dniem Flagi RP oraz Świętem Narodowym 3 Maja🇵🇱❤️
🇵🇱1 maja: Święto Pracy
1 maja jako święto pracownicze został proklamowany przez kongres założycielski II Międzynarodówki, obradujący w Paryżu w 1890 r. Data ta miała upamiętnić strajk robotników Chicago w 1886 r. W Polsce pierwsze obchody święta odbyły się już w 1890 r.
🇵🇱2 maja: Dzień Flagi
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przez Sejm RP w 2004 r. Miało to związek m.in. z tym, że 2 maja 1945 r. flaga biało-czerwona została zawieszona w zdobytym przez aliantów Berlinie na Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa. Święto wyraża szacunek dla flagi i ma propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. W wielu miejscach kraju 2 maja odbywają się spotkania i manifestacje patriotyczne. 2 maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju, ustanowiony przez Sejm w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach.
🇵🇱3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja
Święto upamiętnia rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 maja. Konstytucja reformująca ustrój I Rzeczypospolitej, uchwalona w 1791 r., była pierwszym takim aktem w Europie i drugim na świecie po konstytucji amerykańskiej przyjętej cztery lata wcześniej.
„Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu” – głosiła Ustawa Rządowa. Chociaż obowiązywała krótko i nie mogła w trwały sposób przyczynić się do zreformowania ustroju Rzeczypospolitej, stała się ważnym symbolem, a rocznica jej uchwalenia – świętem narodowym.
Całej Społeczności DOBREGO – dobrego świętowania🇵🇱❤️
Info i foto: Głos Nauczycielski