Konkurs multimedialny “Bądźmy bardziej eko na co dzień!”

 

Cele konkursu:

 1. Poszerzanie umiejętności pracy w zakresie tworzenia filmu, prezentacji multimedialnej
 2. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów
 3. Kształcenie nawyków dbania o środowisko
 4. Rozbudzenie kreatywności u uczniów

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V-VIII PSP 20 w Opolu
 1. Uczestnicy przygotowują film lub prezentację multimedialną (w formie pokazu zdjęć, osadzonego autorskiego materiału filmowego) na temat „Bądźmy bardziej eko na co dzień!”. Czas trwania prezentowanego materiału nie może przekraczać 5 minut.
  Film powinien być wyeksportowany do formatu mp4, a prezentacja multimedialna zapisana w formacie ppsx.
 1. Komisja dokona oceny pracy wg następujących kryteriów:

a) zgodność treści prezentacji z hasłem konkursu

b) walory estetyczne i siła przekazu zaprezentowanego materiału

c) pomysłowość autorów

c) kultura słowa

 1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami.
 2. Prace nagrane na dowolnym podpisanym nośniku należy dostarczyć w terminie do 29 maja 2023 r. do p. Ewy Kucharskiej, p. Bożeny Nawrockiej-Sapich lub p. Katarzyny Mróz.
  W nazwie pliku z pracą proszę również umieścić imię, nazwisko i klasę ucznia.