Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Ferie i długie  weekendy:

 

23 XII 2021 r. -31 XII 2021 r. – Zimowa przerwa świąteczna 

31 I 2022 r. – 13 II 2022 r. – Ferie zimowe 

14 IV 2022 r. – 19 IV 2022 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

 

Dodatkowe dni wolne od pracy dydaktycznej:
 

14 X 2021 r. 

12 XI 2021 r.

7 I 2022 r.

2 V 2022 r.

24 – 26 V 2022 r. – egzamin ósmoklasisty

17 VI 2022 r.