Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

Ferie i długie  weekendy:

 

23 XII 2022 r. -31 XII 2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna 

13 II 2023 r. – 26 II 2023 r. – Ferie zimowe 

6 IV 2023 r. – 11 IV 2023 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

 

Dodatkowe dni wolne od pracy dydaktycznej:
 

31 X 2022 r.

2 I 2023 r.

2 V 2023 r.

23 – 25 V 2023 r. – egzamin ósmoklasisty

              26 V 2023 r.

9 VI 2023 r.