Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

Komunikaty:

  1. Komunikat o harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku
  2. Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku
  3. Informacje o sposobie organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku
  4. Komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzonych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty

 

Więcej  materiałów dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty na stronie: https://oke.wroc.pl/materialy-informacyjne/

 

Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem?

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/20220425%20E8%20Jak%20radzi%C4%87%20sobie%20ze%20stresem%20egzaminacyjnym.pdf