Zwroty książek do biblioteki

1. Biblioteka szkolna przyjmuje zwroty wypożyczonych książek do 7 czerwca br.

2. Zwroty podręczników odbędą się w dniach 10-14 czerwca według wcześniej przygotowanego planu.

3. Wychowawca informuje uczniów, w którym dniu muszą przynieść wszystkie podręczniki do zwrotu.

4. W wyznaczonym terminie przychodzą całe klasy pod opieką wychowawcy.

5. W przypadku zagubienia/zniszczenia/zalania podręcznika uczeń powinien mieć ze sobą odkupiony podręcznik (w przypadku zniszczenia/zalania winien okazać również stary).

6. Zwracane podręczniki należy w razie potrzeby wyczyścić, podkleić, wyprasować pozaginane kartki itp. Okładki z przyklejonymi do książki brzegami należy pozostawić (pozostałości kleju powodują, że kartki się sklejają i niszczą przy próbie rozdzielenia).

7. W przypadku, gdy rodzic nie zdoła odkupić podręcznika w ustalonym terminie, powinien do 19 czerwca b.r. dostarczyć do biblioteki szkolnej pisemne oświadczenie – zobowiązanie do zwrotu podręcznika w dniu 2 września b.r.