Zdalne nauczanie

J. niemiecki:

Klasa 4A:

Plik 1 do pobrania od 30.03.2020

Plik 2 do pobrania od 30.03.2020


Klasa 7B:

Plik 1 do pobrania od 30.03.2020

Plik 2 do pobrania od 30.03.2020

 

J. hiszpański:

Klasa 1C:

Plik do pobrania od 30.03.2020


Klasa 2D:

Plik do pobrania od 30.03.2020


Klasa 3C:

Plik do pobrania 0d 30.03.2020

 

Matematyka:

Klasa 7B:

Plik do pobrania – od 30.03.2020

Klasa 4A, 4B:

Plik do pobrania – od 30.03.2020

 

J. polski:

Klasa 4B:

Plik do pobrania – od 23.03.2020

Klasa 4C:

Plik do pobrania – od 30.03.2020

Klasa 5A, 5E:

Plik do pobrania – od 30.03.2020

Klasa 5C:

Plik do pobrania – od 23.03.2020

Klasy 6A, 6C:

Plik do pobrania – od 23.03.2020

Klasa 6D:

Plik do pobrania – od 30.03.2020

Klasa 7B, 7C:

Plik do pobrania – od 30.03.2020


Przyroda:

Klasy 4:

Plik do pobrania – od 23.03.2020

 

Jmn:

Klasa 3B:

Plik do pobrania – od 16.03.2020

Plik do pobrania – od 23.03.2020


Klasa 5A, 5B, 5C:

Plik do pobrania od 30.03.2020

Klasa 6A, 6B:

Plik do pobrania – od 30.03.2020

 

Chemia:

Klasy 8:

Plik do pobrania – od 16.03.2020

 

Biologia:

Klasa 5A:

Plik do pobrania – od 16.03.2020


Klasy 5B,C,D,E:

Plik do pobrania – od 16.03.2020

 

Informatyka:

Klasy 4-5:

Plik 1 do pobrania – od 16.03.2020

Plik 2 do pobrania – od 16.03.2020

Plik 3 do pobrania – od 16.03.2020

Plik 4 do pobrania – od 16.03.2020

Plik 5 do pobrania – od 16.03.2020

Plik 6 do pobrania – od 16.03.2020

Plik 7 do pobrania – od 16.03.2020

Tło Labirynt do SCRATCH


Klasy 7:

Plik do pobrania – od 16.03.2020


Klasy 8:

Plik do pobrania – od 16.03.2020

 

Wychowanie fizyczne:

Klasy 1-4:

Plik do pobrania – od 30.03.2020

Plik do pobrania – od 23.03.2020

Klasy 5-8:

Plik do pobrania – od 30.03.2020

Plik do pobrania – od 23.03.2020


Klasy 1-8:

Plik do pobrania (rodzice) – od 23.03.2020

Plik do pobrania – od 16.03.202