Zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu.

  1. Uczeń ma prawo posiadać telefon komórkowy.
  2. Uczeń ma obowiązek zastosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu na terenie szkoły

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, a także innych urządzeń elektronicznych (np. odtwarzaczy plików mp3, aparatów cyfrowych itp.) w czasie trwania lekcji i podczas przerw.

  1. Nieprzestrzeganie zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych spowoduje odebranie uczniowi w/w urządzeń i przekazanie ich do depozytu szkolnego.

  2. Złożone w depozycie urządzenia zostaną oddane rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

  3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.