Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

1A MAGDALENA ANISZEWSKA

1B OLGA WOJTKIEWICZ

1C ALEKSANDRA BERNACKA

2A ALICJA FIKUS

2B AGNIESZKA NIEMCZYK

2C ELŻBIETA DĄBROWSKA

3A JOANNA PATEJUK

3B JOLANTA LISIECKA

3C KATARZYNA SIEPAK

3D MAŁGORZATA DOMAGAŁA

3E MARTA SUCHECKA

4A ALEKSANDRA SABAT – MAJ

4B JOANNA PALKIEWICZ

4C SAWA SZYSZKO

4D MAŁGORZATA RATAJCZAK

4E MAŁGORZATA HAPANOWICZ

5A JOANNA MYSIAKOWSKA – LENART

5B KAROLINA MALITOWSKA

5C MAŁGORZATA JACKOWSKA

6A DOROTA CICHOLSKA SOWADA

6B WERONIKA SKIERA

6C ANNA KRZYŻANOWSKA

7A HALINA WŁODARCZYK – PORZUCEK

7B BOŻENA NAWROCKA – SAPICH

7C MAŁGORZATA GÓRKA