WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY O KSIĘCIU JANIE DOBRYM – „Książę Jan Dobry – polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz”.

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII naszej szkoły do udziału w konkursie wojewódzkim.

Przedmiotem Konkursu jest życie i działalność Księcia Jana Dobrego oraz życie społeczeństwa opolskiego w okresie jego panowania.

Dopuszczalne formy dla uczniów szkół podstawowych:

  1. Postać Księcia Jana Dobrego – Forma pracy: praca plastyczna w dowolnej technice, format A-4. Praca indywidualna.
  2. Legendy związane z panowaniem Księcia Jana Dobrego – Forma pracy: komiks od 3 do 5 jednostronnych plansz komiksu w formacie A-4, wykonanych w dowolnej technice. Praca indywidualna.

Każda praca powinna posiadać informację (do 1000 znaków) zawierającą tytuł pracy, opis wydarzenia z życia Księcia Jana Dobrego, do którego nawiązuje praca konkursowa, imię i nazwisko autora pracy.

Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 20 marca 2020 r.

Prace konkursowe wraz z Kartami zgłoszeniowymi należy dostarczyć do p. Marty Sucheckiej albo p. Aleksandry Sabat-Maj.