Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole od 1 września 2020

„Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w funkcjonowaniu

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych od dnia 1 września 2020 r.”

– proszę Rodziców o wnikliwe zapoznanie się z treścią ww. dokumentu i ścisłe przestrzeganie, proszę o wysłanie podpisanego oświadczenia drogą elektroniczną – e-dziennik, TEAMS – do wychowawcy klasy.

Dyrektor

Procedura: procedura

Oświadczenie: oświadczenie

Szczegółowa organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 zostanie przesłana Państwu drogą elektroniczną, poprzez e-dziennik.

Dyrektor