Ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021, tak jak w latach poprzednich, rodzice ubezpieczają dzieci we własnym zakresie.
Informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Opolu nie pośredniczy w dystrybucji i zawieraniu umów z ubezpieczycielami. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.