Ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 2019/2020:

W roku szkolnym 2019/2020 rodzice ubezpieczają dzieci we własnym zakresie.
Szkoła nie pośredniczy w zakresie dystrybucji i podpisywania umów ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej.