Ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 2018/2019:

W odpowiedzi na zmiany i wymogi w zakresie dystrybucji ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej, Nord Partner jako Państwa broker, przygotował nowy model zawierania umów ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2018/2019.

W związku z tym w załączeniu przesyłamy przygotowane pismo, informujące o aktualnym stanie prawnym i informacji na temat dystrybucji ubezpieczenia w placówkach oświatowych i wychowawczych Miasta Opola w roku 2018/2019 (załącznik – ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży).

Otrzymaliśmy potwierdzenie z Interrisk, że rodzice mogą ubezpieczać dzieci (ewentualnie osoby pełnoletnie ubezpieczać siebie) do dnia 30.10.2018 (tzn do końca października 2018 można kupić polisę przez stronę internetową www.ubezpieczenieuczni0w.pl), wtedy ochrona ubezpieczeniowa będzie się rozpoczynać od 1 września 2018 (tj. wstecz).

  
Więcej informacji:
  1. InterRisk i UNIQA (pobierz)
  2. NAU
    –   ulotka (pobierz)
    –  instrukcja dla rodziców (pobierz)
Istnieje również możliwość ubezpieczenia NNW dzieci uczących się w szkole i nie posiadających polskiego obywatelstwa oraz numeru PESEL.
Dla takiego dziecka wystarczy seria i numer dokumentu tożsamości na podstawie którego dziecko przebywa w Polsce; należy wpisać nazwę dokumentu (dokument dowolny, może być nawet legitymacja szkolna). 
Przypominamy adres serwisu: www.ubezpieczenia.nau.pl
Hasło do zalogowania: tmaj3318