Szkolny Konkurs Techniczny – „Eko-zabawka”

W miesiącu kwietniu odbył się Szkolny Konkurs Techniczny – „Eko-zabawka”.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV – VI.
Uczniowie wykonali zabawki z różnych materiałów ekologicznych.

 

Celem konkursu było:

– pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony
środowiska,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych
uczniów,
– rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
– rozwijanie zdolności manualnych,
– wdrażanie do estetycznego wykonywania prac technicznych.

Uczniowie otrzymali następujące miejsca w konkursie:

I miejsce – Karolina Grygiel – klasa IVa

II miejsce – Patryk Mykita – klasa IVb

III miejsce – Jessica Zazula – klasa IVb

III miejsce – Laura Smok – Va

III miejsce – Sebastian Stypka – VIc

Wyróżnienia otrzymali:

Emilia Bartecka – klasa Vb

Jowita Jędrzejowska – klasa VIa

Julia Lelonek – klasa VIa

Weronika Drobisz – klasa VIb

Mateusz Bonk – klasa VIc

Wiktoria Gryczka – klasa Vb

 

Gratulujemy!

Koordynator konkursu:

Oszek Adam