Święto Edukacji Narodowej – 13 października 2017 r.

W dniu 13 października 2017 r. z okazji Święta Edukacji Narodowej odbędzie się uroczysty apel dla uczniów klas I-III na lekcji 4, dla klas IV-VII na lekcji 5.

Uczniowie klas I-III w tym dniu mają lekcje zgodnie z planem, a uczniowie klas IV-VII po apelu idą do domu. Świetlica pracuje bez zmian.

Uczniowie klas starszych (IV-VII), którzy nie mają zapewnionej opieki mogą spędzić czas w świetlicy szkolnej lub bibliotece w celu realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.