Studium Pamięci „Rozumek”

Jesteśmy firmą edukacyjną działającą w Opolu od 2007 roku. Zajęcia nasze odbywają się w Szkole Podstawowej nr 21, a także na terenie innych szkół podstawowych Opola.

Rokrocznie nabór do grup jest prowadzony za zgodą Dyrektorów Szkół. Każdy kurs poprzedzają spotkania z rodzicami, a już w trakcie zajęć rodzice są mile widziani na naszych ćwiczeniach. Organizowane są również specjalne zajęcia pokazowe dla rodziców, na których to dzieci mają okazję zaprezentować swoje osiągnięcia.

Celem naszym jest propagowanie technik uczenia się przygotowujących uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe do sprawnego funkcjonowania w szkołach i na rynku pracy. Stworzyłyśmy nowoczesne programy edukacyjne doskonalące wszystkie funkcje poznawcze człowieka (pamięć, uwagę, spostrzeganie oraz myślenie twórcze i logiczne).

Proponowane przez nas kursy doskonalenia zdolności poznawczych:

 • Zwiększają zakres i trwałość PAMIĘCI ( zapamiętywanie głównych wątków wykładów, dat, nazwisk, numerów telefonów, itp.);
 • Zapoznają z metodami UŁATWIAJĄCYMI NAUKĘ języków obcych;
 • Doskonalą umiejętność KONCENTROWANIA UWAGI;
 • Stymulują TWÓRCZE MYŚLENIE, rozwijają oryginalność myślenia i wyobraźnię;
 • Rozwijają zdolność MYŚLENI LOGICZNEGO, wnioskowania i dedukcji;
 • Zwiększają prędkość CZYTANIA przy zachowaniu stopnia zrozumienia
  i zapamiętania tekstu;
 • Przygotowują do WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH (konstruowanie wypowiedzi, odpowiedzi ustnych, referatów, przemówień, pokonywania tremy);
 • INTEGRUJĄ grupę;
 • Uczą osiągania stanu relaksu, rozwijają MYŚLENIE POZYTYWNE
  I MOTYWACJE;
 • Przygotowują do TESTÓW i EGZAMINÓW.

 

Oferta Studium Pamięci „Rozumek” – <<<POBIERZ>>>