Skład Zarządu Rady Rodziców

PRZEWODNICZĄCY:  LESZEK ROMANOWSKI

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO:   MAŁORZATA WARSITZ

SKARBNIK:  EWELINA KWIECIEŃ – BUBIN

SEKRETARZ:   MAGDALENA OSTROWSKA – TURKIEWICZ

CZŁONKOWIE:    JOANNA WOLAŃSKA-HOŁOTA, JOANNA RUSIN, ANDRZEJ GRUSZKA