Skład Zarządu Rady Rodziców

PRZEWODNICZĄCY:  LESZEK ROMANOWSKI

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO:   ANDRZEJ  GRUSZKA

SKARBNIK:  EWELINA KWIECIEŃ – BUBIN

SEKRETARZ:   MAGDALENA OSTROWSKA – TURKIEWICZ

CZŁONKOWIE:    MAŁGORZATA WARSITZ, DARIUSZ DEBERNY, ZBIGNIEW  OLAK