Skład Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Przewodnicząca:
 – Paulina Hołota z klasy VIIIa
Zastępcy przewodniczącej:
 – Martyna Lipiec z klasy VIIIa
 – Natasza Błaszczyszyn z klasy VIIIb