Skład Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Przewodnicząca:
 – Paulina Hołota z klasy VIIa
Zastępcy przewodniczącej:
 – Julia Lelonek z klasy VIIa
 – Zuzia Sarna z klasy Vb