Skład Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Przewodnicząca:
 – Zuzanna Warsitz z klasy VIIIa
Zastępcy przewodniczącej:
 – Jakub Laskowski z klasy VIIIb
 – Jeremi Mielcarek z klasy VIIc