Sekretariat

Sekretarz szkoły

Adres:
Grudzicka 48
Opole
opolskie
45-432
Polska
sekretariat@psp20.opole.pl
Telefon: 774552347
Faks: 774552347
http://psp20.opole.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Agnieszka Halupczok
iodo@psp20.opole.pl