Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu z techniki pt. „Funkcjonalne osiedle”

Uczniowie klas 6 PSP nr 20 w Opolu wzięli udział w szkolnym konkursie pt. „Funkcjonalne osiedle”. Zadaniem uczniów było wykonanie makiet osiedli, które łączą w sobie atrakcyjną architekturę, nowoczesną technologię i ergonomiczne rozwiązania 🏢🏡🏠🏤🏥🏦
Prace można było wykonywać samodzielnie lub w grupie 2-4 osobowej. Makiety zostały zamieszczone w zdalnej galerii utworzonej na platformie Microsoft TEAMS. Projekty zostały ocenione przez różne grupy osób wchodzących w skład środowiska szkolnego tj.: wybranych uczniów klas 4,5, 7 i 8, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, samorząd uczniowski, przedstawicieli Rady Rodziców oraz wicedyrektorów szkoły.
Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu:
1.Miejsce otrzymał projekt ucznia klasy 6e Antoniego W.
2. Miejsce otrzymał projekt uczniów klasy 6b Wojciecha Sz. oraz Kacpra U.
3. Miejsce otrzymał projekt uczennicy klasy 6c Weroniki K.
Wyróżnienia:
4. Miejsce otrzymał projekt uczennicy klasy 6c Martyny G.
5. Miejsce otrzymał projekt ucznia klasy 6e Konrada P.
Nagrody oraz wyróżnienia zostaną ufundowane przez Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.