Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 dla klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20
im. KSIĘCIA JANA DOBREGO W OPOLU ROK SZKOLNY 2017/18 i oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka i dziecka

Obwody szkoły

Załącznik nr 1 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego , w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym.

Załącznik nr 2 
Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym.

ZARZĄDZENIE Nr OR-I.0050.151.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 27 marca 2017r. 
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018
do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka spoza obwodu o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych