Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych – Zarządzenie – PSP

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego – Załącznik nr 1 – PSP

Zapraszamy do wirtualnego spaceru
po Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu

klik!


 

Zgłoszenia dzieci z obwodu do klasy I szkoły podstawowej: 8 luty – 23 kwietnia
Do którego obwodu należy moje dziecko? —> Wykaz obwodów szkół

a. Druk zgłoszenia dziecka z obwodu – zgłoszenie
b. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej szkoły podstawowej – wniosek
Uwaga, za 6-latka uważa się dziecko urodzone w 2015 r.

c. Oświadczenie woli – religia (nieobowiązkowa)
d. Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej (j. niemiecki) – wniosek JMN (nieobowiązkowa)
e.
Karta zapisu do świetlicy – karta

Dokumenty powinny być wypełnione w całości oraz podpisane przez obojga rodziców. Gotowy komplet dokumentów prosimy kierować do Sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu. W przedsionku szkoły znajduje się skrzynka podawcza, do której należy wrzucić dokumenty.


Wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej: 22 marca – 23 kwietnia

a. Druk wniosku dla dziecka spoza obwodu – wniosek
b. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka spoza obwodu o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych
Oświadczenie
c.
Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej szkoły podstawowej – wniosek
Uwaga, za 6-latka uważa się dziecko urodzone w 2015 r.

d. Oświadczenie woli – religia (nieobowiązkowa)
e. Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej (j. niemiecki) – wniosek JMN (nieobowiązkowa)
f.
Karta zapisu do świetlicy – karta

Dokumenty powinny być wypełnione w całości oraz podpisane przez obojga rodziców. Gotowy komplet dokumentów prosimy kierować do Sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu. W przedsionku szkoły znajduje się skrzynka podawcza, do której należy wrzucić dokumenty.


Przyjmowanie zgłoszeń/wniosków w rekrutacji do oddziałów międzynarodowych: 22 marca – 16 kwietnia

Jak wziąć udział w rekrutacji?
1. W terminie 22 marca – 16 kwietnia wypełniają Państwo taki sam wniosek/zgłoszenie, jak dzieci z obwodu/spoza obwodu. Oddziały międzynarodowe nie mają osobnych druków.
2. U góry, w nagłówku wniosku/zgłoszenia dopisują Państwo:
„ODDZIAŁ MIĘDZYNARODOWY” – w tym przypadku dziecko bierze udział wyłącznie w rekrutacji do oddziału międzynarodowego
lub dopisują Państwo
„ODDZIAŁ MIĘDZYNARODOWY/ZWYKŁA KLASA – w tym przypadku dziecko w pierwszej kolejności bierze udział w rekrutacji do oddziału międzynarodowego. W razie niepowodzenia w rekrutacji do oddziału międzynarodowego, dziecko bierze udział w rekrutacji do zwykłej klasy.

Sprawdzian predyspozycji językowych, gotowości szkolnej i emocjonalnej kandydatów zostanie przeprowadzony 22 kwietnia 2021 r.

Dokumenty powinny być wypełnione w całości oraz podpisane przez obojga rodziców. Gotowy komplet dokumentów prosimy kierować do Sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu. W przedsionku szkoły znajduje się skrzynka podawcza, do której należy wrzucić dokumenty.


Strona www oddziałów międzynarodowych w PSP nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu – KLIK!
Przykładowe projekty i zajęcia przeprowadzane w oddziałach międzynarodowych – KLIK!

Warunki naboru do klas międzynarodowych     /     Terms of the recruitment to the international classes