Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych – Zarządzenie – PSP

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego – Załącznik nr 1 – PSP

 


 

Strona www oddziałów międzynarodowych w PSP nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu – KLIK!

Warunki naboru do klas międzynarodowych     /     Terms of the recruitment to the international classes

Załączniki