Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2020/2021

Informacja dla Rodziców

Uchwała Rady Miasta Opola z dnia 30.03.2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 20.01.2020 r. w sprawie terminów rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

Warunki naboru do klas międzynarodowych     /     Terms of the recruitment to the international classes

 

Druki:

  1. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie PSP 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej PSP 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu
  3. Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury
  4. Oświadczenie woli Rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii