Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2020/2021

Idą pierwszaki dawne maluchy,

Jeden w drugiego to same zuchy.

Buzie umyte i ręce czyste,

Każdy na plecach dźwiga tornister.

Z bijącym sercem stoją przed szkołą.

Jak im tu będzie?

Chyba wesoło!

 

Wyposażenie ucznia klasy pierwszej:

 

– zeszyt 16 – kartkowy w kratkę,

– zeszyt 16 – kartkowy w wąską linię z wyraźnie zaznaczoną liniaturą,

– zeszyt 32 – kartkowy do korespondencji z rodzicami.

 • zestaw przyborów w piórniku:

– dwa ołówki, kredki ołówkowe, temperówka, gumka, klej w sztyfcie, nożyczki, linijka, patyczki do liczenia.

 • komplet do zajęć plastyczno – technicznych:

– blok rysunkowy i techniczny biały A4,

– blok rysunkowy i techniczny biały A3,

– blok rysunkowy i techniczny kolorowy A4,

– blok rysunkowy i techniczny kolorowy A3,

– 50 kolorowych kartek ksero,

– 100 kartek ksero,

– kolorowa bibuła,

– dwa komplety kolorowych wycinanek,

– plastelina,

– farby plakatowe, pędzle (trzy różnej grubości), kubek do wody,  ściereczka,

– kredki świecowe BAMBINO ,

– kredki Pastele olejne,

– dwie teczki papierowe formatu A4 na prace dzieci i sprawdziany.

 • strój gimnastyczny do wychowania fizycznego:

– spodenki gimnastyczne (ciemne),

– koszulka gimnastyczna biała,

– tenisówki z białą podeszwą (gumową), mogą również służyć jako buty na zmianę,

 • strój odświętny (galowy):

dziewczęta-biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka,

chłopcy -biała koszula, granatowe lub czarne spodnie

 


 

Świetlica szkolna http://psp20.opole.pl/swietlica-szkolna/


 

Szanowni Państwo,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole.
Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.

Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:

 1. Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
 2. Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
 3. Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

email: sekretariat@psp20.opole.pl
Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

 


 

Informacja dla Rodziców

Uchwała Rady Miasta Opola z dnia 30.03.2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 20.01.2020 r. w sprawie terminów rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

Warunki naboru do klas międzynarodowych     /     Terms of the recruitment to the international classes

 

Druki:

 1. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie PSP 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej PSP 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu (Dotyczy wyłącznie dzieci z rocznika 2014)
 3. Wniosek kandydata do klasy pierwszej PSP 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu spoza obwodu szkoły
 4. Oświadczenie rodziców dziecka spoza obwodu o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych
 5. Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury
 6. Oświadczenie woli Rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii
 7. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I

Instrukcja dla Rodziców i Opiekunów:

Sprawdź, do którego obwodu należy dziecko – KLIK

Dla dzieci z obwodu szkoły wypełniamy:
Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie PSP 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu  (doc)
Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie PSP 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu (PDF)

Dla dzieci spoza obwodu szkoły wypełniamy:
Wniosek kandydata do klasy pierwszej PSP 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu spoza obwodu szkoły (doc)
Wniosek kandydata do klasy pierwszej PSP 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu spoza obwodu szkoły (PDF)

oraz obowiązkowo
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka spoza obwodu o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych (doc)
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka spoza obwodu o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych (PDF)

Dla dzieci sześcioletnich wypełniamy dodatkowo:
Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej szkoły podstawowej + oświadczenie (doc)
Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej szkoły podstawowej + oświadczenie (PDF)

Uwaga! Dzieci z rocznika 2013 są uznawane za siedmiolatki (rocznikowo), dlatego wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej wypełniamy wyłącznie dla dziecka z rocznika 2014.

Dla kandydatów do oddziałów międzynarodowych:
Nie ma osobnego formularza. W zgłoszeniu (dla dzieci z obwodu) lub we wniosku (dla dzieci spoza obwodu) wpisują Państwo w nagłówku ODDZIAŁ MIĘDZYNARODOWY. W tym przypadku decydują Państwo, że dziecko bierze udział tylko i wyłącznie w rekrutacji do oddziału międzynarodowego.

Jeżeli pragną Państwo, by dziecko równolegle brało udział w rekrutacji do zwykłej klasy pierwszej w naszej szkole, należy wpisać w nagłówku ODDZIAŁ MIĘDZYNARODOWY/ZWYKŁA KLASA, abyśmy wiedzieli, że rozważają Państwo obie opcje.

Dodatkowe wnioski (Są one nieobowiązkowe. Po ich złożeniu możliwa jest zmiana/wycofanie wniosku):

Oświadczenie woli Rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii (doc)
Oświadczenie woli Rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii (PDF)

Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury (doc)
Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury (PDF)

Załączniki